akliye

阿́ is.
1. 精神病, 精神病学: \akliye hekimi 精神病科大夫 \akliye kliniği 精神病诊所
2. 精神病院, 精神病科
3. 哲́ 唯理论, 纯理性主义

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • akliye — is., tıp, esk., Ar. ˁaḳliyye 1) Akıl hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu Akliye hekimi. 2) Akıl hastalıkları ile ilgili hastane bölümü 3) fel., top. b. Akılcılık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • DELAİL-İ AKLİYE — Aklı ile bulunan deliller. Akla âid deliller …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EDİLLE-İ AKLİYE — Akıl ile bulunan isbat vâsıtaları, akli deliler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EMRAZ-I AKLİYE — Akıl hastalıkları …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • akılcılık — is., ğı, fel. 1) Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm, deneycilik karşıtı 2) top. b. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • FISK — Haddini tecavüz. Günah. Haktan ayrılmak. * Fık: Allah ın emirlerini terk ve O na isyan etmek ve doğru yoldan sapıp çıkmak. Böyle olanlara şeriat dilinde fâsık denir.(Fısk; haktan udul, ayrılmak; hadden tecavüz, hayat ı ebediyeden çıkıp… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KUVÂ-YI SELÂSE — Üç kuvvet. (Kuvve i şeheviye, kuvve i gadabiye ve kuvve i akliye …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • RUHBAN — Korkmak, çekinmek, yılmak. * Rahib, Hristiyan din adamı. (Bak: Rehbaniyyet)(Hâsıl ı kelâm; biz Kur an şâkirdleri olan Müslümanlar, bürhana tâbi oluyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik i imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin bazı efradları gibi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İBN-İ RÜŞD — (Kadı Muhammed Bin Ahmed) (Hi: 514 595) Endülüs Devleti zamanında yetişen bir filozoftur. Kurtuba da doğmuştur.(Kur an vahiy olmakla beraber delâil i akliye ile te yid ve tahkim edilmiş. Evet kâmil ukalânın ittifakı buna şâhiddir. Başta ulema i… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.